Pages in category “Social Media”

The following 3 pages are in this category, out of 3 total.

What is PUBG Social Media/vi?

Dưới đây là danh sách những trang thông tin chính thức và trang phụ được làm bới cộng đồng dành cho BATTLEGROUNDS.

BATTLEGROUNDS

Cần hỗ trợ, giúp đỡ?

 1. Có tài khoản Twitter? Bạn có thể gửi tin nhắn đến @PUBG_Help ( https://twitter.com/PUBG_help ) để được trợ giúp.
 1. Không sử dụng Twitter? Hãy ghé qua trang Discord Chính Thức ( https://discordapp.com/invite/battlegrounds ) hoặc trang forum chính thức ( http://forums.playbattlegrounds.com/ ).Các thành viên trong đội phát triển PUBG, Quản trị viên và người chơi có thể giúp bạn giải quyết vấn đề và trả lời câu hỏi.
 2. Nếu bạn không tìm được sự trợ giúp cần thiết, hãy ghé qua trang hỗ trợ http://support.enmasse.com/playerunknown-s-battlegrounds

Social Media

về quá trình phát triển

Những cộng đồng chính thức

Twitter

Facebook

YouTube

Vimeo

Twitch

Mixer

Khác

Những trang cộng đồng

Các trang khác

Các trang thông tin

What is PUBG Social Media/Fan made Projects?

This article is a meta page to find all fan made projects players of PUBG made.

Note: These projects aren’t affiliated or endorsed by PUBG Corp.

Fan made Projects

Discord Bots

 • PUBG Ranking
  • Cost to use bot? | Free
  • Integration of the Official PUBG API? | Yes
  • Use? | Statistics and leaderboards
  • Thread / Github

Websites

Leaderboards

 • Master PUBG
 • PUBG Tracker
 • PUBG OP
  • Integration of the Official PUBG API? | Yes
  • Use? | Statistics and leaderboards
  • https://pubg.op.gg/
 • Dak GG
  • Integration of the Official PUBG API? | Yes
  • Use? | Statistics and leaderboards
  • https://dak.gg/

Other

Sites that have Xbox API: https://www.reddit.com/r/PUBGXboxOne/comments/92ch3e/list_of_all_sites_for_pubg_xbox_statsapi/

Mobile apps

 • PUBG STATS Tracker (Xbox & PC)
  • Cost to use app? | Free
  • Integration of the Official PUBG API? | Yes
  • Devices? iOS

Common questions

Q: Official PUBG API?

A: PUBG Corp allowed developers to gain access to PUBG's API. You can learn more information about this here; https://developer.playbattlegrounds.com/

What is PUBG Social Media?

The following are the Official and some fan made community Social Media accounts for BATTLEGROUNDS.

Related sub-wikis

BATTLEGROUNDS

Need support/help?

 1. Have a Twitter account? Tweet at @PUBG_Help ( https://twitter.com/PUBG_help ) to get help.
 2. Don’t have a Twitter account? Head to our Official Discord server ( https://discordapp.com/invite/battlegrounds ). The Developers, Moderators and even the community/players can help you find a solution to your question or problem.
 3. Couldn’t find the solution on the Discord or Twitter? Head to the Official forums ( http://forums.playbattlegrounds.com/ ) or on the Steam forums ( http://steamcommunity.com/app/578080/discussions/ ). You can get even more help from the Developers, Moderators and even the Community/Players.
 4. If nothing helped, head over to the support page: http://support.enmasse.com/playerunknown-s-battlegrounds(this link is also located on the top of the playbattlegrounds.com website)

Social Media

Development

Official Communities

Twitter

Facebook

YouTube

Vimeo

Twitch

Mixer

Other

Fan made Communities

Other Wiki Links

References

 • Social Media