Pages in category “PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS VI Wiki”

The following 4 pages are in this category, out of 4 total.

What is PUBG PLAYERUNKNOWNS BATTLEGROUNDS Wiki/vi/Top section/vi?

Chào mừng đến với Wiki PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS Việt Nam!

Trang dữ liệu về PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS được xây dựng và lưu giữ bởi người chơi .Hãy thoải mái tạo nên những trang mới hoặc bổ sung thêm dữ liệu vào những trang cũChúng tôi hiện đang lưu giữ 3,817 trang (957 mục).

PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS là gì?

BATTLEGROUNDS là một tựa game bắn súng theo dạng sinh tồn. Người chơi được đưa vào một vùng đất mở rộng và họ phải chiến đấu với nhau cho đến khi chỉ còn một người duy nhất – trong khi khu vực chiến đấu dần dần thu hẹp lại, làm tăng thêm áp lực cho người chơi. Người chơi có thể sử dụng 1 loạt các vũ khí và phương tiện khác nhau giữa khói bụi chiến tranh.

PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS hiện được phát hành trên PC, Xbox OneMobile.

What is PUBG PLAYERUNKNOWNS BATTLEGROUNDS Wiki/vi/Flex section/vi?

Wiki khác
  • Upsell
  • Bestloadouts.PNG
  • ASSAULTLOADOUT.JPG DEFENSELOADOUT.JPG
  • CLOSEQUARTERS.JPG RANGEDLOADOUT.JPG
Videos
Twitter
window.twttr = (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], t = window.twttr || {}; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = “https://platform.twitter.com/widgets.js”; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); t._e = []; t.ready = function(f) { t._e.push(f); }; return t; }(document, “script”, “twitter-wjs”));

What is PUBG PLAYERUNKNOWNS BATTLEGROUNDS Wiki/vi?

Chào mừng đến với Wiki PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS Việt Nam!

Trang dữ liệu về PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS được xây dựng và lưu giữ bởi người chơi .Hãy thoải mái tạo nên những trang mới hoặc bổ sung thêm dữ liệu vào những trang cũChúng tôi hiện đang lưu giữ 3,817 trang (957 mục).

PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS là gì?

BATTLEGROUNDS là một tựa game bắn súng theo dạng sinh tồn. Người chơi được đưa vào một vùng đất mở rộng và họ phải chiến đấu với nhau cho đến khi chỉ còn một người duy nhất – trong khi khu vực chiến đấu dần dần thu hẹp lại, làm tăng thêm áp lực cho người chơi. Người chơi có thể sử dụng 1 loạt các vũ khí và phương tiện khác nhau giữa khói bụi chiến tranh.

PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS hiện được phát hành trên PC, Xbox OneMobile.
Wiki khác
  • Upsell.jpg
  • Bestloadouts.PNG
  • ASSAULTLOADOUT.JPG DEFENSELOADOUT.JPG
  • CLOSEQUARTERS.JPG RANGEDLOADOUT.JPG
Videos
Twitter
window.twttr = (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], t = window.twttr || {}; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = “https://platform.twitter.com/widgets.js”; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); t._e = []; t.ready = function(f) { t._e.push(f); }; return t; }(document, “script”, “twitter-wjs”));