What is PUBG PLAYERUNKNOWNS BATTLEGROUNDS Wiki/zh/Top section/zh?

欢迎来到 PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS 维基

PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS 的维基由玩家编写和维护。请自由地添加新的词条或拓展已有词条来贡献内容。我们已经创建了 3,817 个页面 (957 个词条)

什么是 PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS ?

PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS(绝地求生:大逃杀) 是一款竞技生存射击(大逃杀类)游戏。玩家被空投到一个宽广的区域,并且必须战斗到底——战场变得越来越小,玩家的压力越来越大。玩家可使用一系列趣味横生的武器和载具来在绝地中求生。

PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS 现已登陆 PC, Xbox One移动端.
最新版本
预览版

What is PUBG PLAYERUNKNOWNS BATTLEGROUNDS Wiki/vi/Top section/vi?

Chào mừng đến với Wiki PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS Việt Nam!

Trang dữ liệu về PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS được xây dựng và lưu giữ bởi người chơi .Hãy thoải mái tạo nên những trang mới hoặc bổ sung thêm dữ liệu vào những trang cũChúng tôi hiện đang lưu giữ 3,817 trang (957 mục).

PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS là gì?

BATTLEGROUNDS là một tựa game bắn súng theo dạng sinh tồn. Người chơi được đưa vào một vùng đất mở rộng và họ phải chiến đấu với nhau cho đến khi chỉ còn một người duy nhất – trong khi khu vực chiến đấu dần dần thu hẹp lại, làm tăng thêm áp lực cho người chơi. Người chơi có thể sử dụng 1 loạt các vũ khí và phương tiện khác nhau giữa khói bụi chiến tranh.

PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS hiện được phát hành trên PC, Xbox OneMobile.

What is PUBG PLAYERUNKNOWNS BATTLEGROUNDS Wiki/Top section?

Welcome to the PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS Wiki

The PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS reference written and maintained by the players.Please feel free to contribute by creating new articles or expanding on existing ones.We are currently maintaining 3,817 pages (957 articles).

What is PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS?

BATTLEGROUNDS is a competitive survival shooter. Players are dropped into a wide, open area, and they must fight to the death – all while the battlefield shrinks, adding pressure to all in its grip. Use a variety of interesting weapons and vehicles amid the BATTLEGROUNDS.

PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS is on PC, Xbox One and Mobile.
Latest Version
Looking for older patch notes?

What is PUBG PLAYERUNKNOWNS BATTLEGROUNDS Wiki/vi/Flex section/vi?

Wiki khác
  • Upsell
  • Bestloadouts.PNG
  • ASSAULTLOADOUT.JPG DEFENSELOADOUT.JPG
  • CLOSEQUARTERS.JPG RANGEDLOADOUT.JPG
Videos
Twitter
window.twttr = (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], t = window.twttr || {}; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = “https://platform.twitter.com/widgets.js”; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); t._e = []; t.ready = function(f) { t._e.push(f); }; return t; }(document, “script”, “twitter-wjs”));

What is PUBG PLAYERUNKNOWNS BATTLEGROUNDS Wiki/Section 3?

Twitter
window.twttr = (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], t = window.twttr || {}; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = “https://platform.twitter.com/widgets.js”; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); t._e = []; t.ready = function(f) { t._e.push(f); }; return t; }(document, “script”, “twitter-wjs”));

What is PUBG PLAYERUNKNOWNS BATTLEGROUNDS Wiki/Section 1?

Wiki
Welcome to the Official PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS Wiki
The Official PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS reference written and maintained by the players.
Please feel free to contribute by creating new articles or expanding on existing ones.
We are currently maintaining 3,817 pages (957 articles).

What is PUBG PLAYERUNKNOWNS BATTLEGROUNDS Wiki/Section 4?

Videos
Wiki Community

We are currently maintaining 3,817 pages (957 articles)!Recent changes | New pages | Missing pages

How to help
See how you can help contribute to the Battlegrounds Wiki! Remember to maintain a standard for grammar and punctuation in your contributions, please.
Register
Register an account to keep track of your contributions.